Vi har et eget moderne tannteknisk laboratorium. Her ser du Lena sliper modeller på laben.

Avansert skanner
Avansert skanner og datateknologi gjør at vi har svært god kontroll og kan analysere dataene fra hver pasient på en forsvarlig måte. Her ser du Tine skanner en modell.