Normalt bitt

Hva er normalt bitt?
Ved normalt bitt er det kontakt mellom overkjevens og underkjevens tenner. Det vil si at alle jekslene møtes med tyggeflatene mot hverandre, samtidig med at fortennene i underkjeven møter baksiden av fortennene i overkjeven. Sett fra siden danner et normalt bitt en sagtakket linje hvor tennene i overkjeven og underkjeven passer sammen i et mønster. 

Overbitt

Hva er overbitt?
Overbitt er når tennene i overkjeven står alt for langt frem i forhold til tennene i underkjeven. Graden av overbitt varierer og måles i mm. Et fysiologisk normalt bitt defineres med 2-3 mm.  Overbitt på mer enn 6 mm, anses som “klart behov” for tannregulering.


Underbitt

Hva er underbitt?
Underbitt defineres når tennene i underkjeven står foran tennene i overkjeven ved sambitt.

I motsetning til overbitt, er underbitt vanskelig å behandle siden veksten av underkjeven ikke kan styres. Mindre grad av underbitt, kan behandles med vanlig tannregulering. I alvorlig grad av underbitt, må behandlingen ofte kombineres med kjevekirugi. På denne måten forbedrer man ikke bare tennenes stilling, men også pasientens profil (en markert fremtredende hake forminskes) slik at pasientens utseende forbedres vesentlig.


Dypt bitt

Hva er dypt bitt?
Dypt bitt er en tannstillingsfeil hvor tennene i overkjeven dekker for mye av tennene i underkjeven ved et sambitt. Dypt bitt gir ofte plager ved at underkjevens fortenner treffer ganen og skader tannkjøttet.

Kryssbitt

Hva er kryssbitt?
Kryssbitt er en bittfeil som er viktig å behandle.

Kryssbitt oppstår når tannbuens bredde ikke passer til hverandre. I et vanlig tannsett er tannbuen i overkjeven bredere enn tannbuen i underkjeven. Hos mange pasienter med kryssbitt er overkjevens tannbue for smal i forhold til underkjevens tannbue. Årsak kan være en forstyrrelse i samspill av tunge, leppe, muskulatur og andre funksjoner som pusting med nese og munn.

Når enkelte tenner står feil kan underkjeven, ved sambitt, bli tvunget til enten venstre eller høyre. Dette kalles tvangsføring og resultere i kryssbitt. Det er viktig å behandle en slik tvangsføring fordi det kan oppstå asymetrisk vekst av kjeven.

Vi har mange og effektive behandlingsmetoder for å oppheve en slik bittfeil. Ta kontakt med oss for konsultasjon og anbefaling.


Trangstilling

Hva er trangstilling?
Ved trangstilling har tennene for dårlig plass i munnen. Tennene står uryddig og blir gjerne hindret fra å komme ut.


Agenesi

Hva er agenesi?
I tannsammenheng betyr agenesi at man mangler en eller flere voksne/permanente tenner. Store mellomrom mellom tenner skyldes gjerne agenesi.


Saksebitt

Hva er saksebitt?
Ved saksebitt er underkjevens tannbue for smal i forhold til overkjevens tannbue.


Åpent bitt

Hva er åpent bitt?
Ved åpent bitt er det manglende kontakt mellom tenner i over- og underkjeven. Dette kan ofte gi utfordringer ved tygging eller når man skal bite over mat. Ved store åpne bitt kan det være nødvendig å kombinere tannregulering med kjevekirurgi.

_______________________________________________________

Moderne tannregulering for barn og voksne i Vestby