Det er mange typer bitt- og tannstillingsfeil som gjør at man trenger/ønsker behandling hos kjeveortoped. Nedenfor er de mest vanlige bitt- og tannstillingsfeilene illustrert og forklart:

Normalt bitt

Hva er normalt bitt?
Ved normalt bitt er det kontakt mellom overkjevens og underkjevens tenner. Det vil si at alle jekslene møtes med tyggeflatene mot hverandre, samtidig med at fortennene i underkjeven møter baksiden av fortennene i overkjeven. Sett fra siden danner et normalt bitt en sagtakket linje hvor tennene i overkjeven og underkjeven passer sammen i et mønster. 

Overbitt

Hva er overbitt?
Ved overbitt strekker overkjeven seg for langt frem i forhold til underkjeven. Slike bittfeil kan være skadelig og føre til sår og infeksjoner i ganen hvis tennene kommer i kontakt med tannkjøttet når du biter sammen. Dette kan også øke risikoen for å slå ut fortennene hvis du slår deg og et overbitt kan også føre til slitasje. Graden av overbitt varierer og måles i mm. Et fysiologisk normalt bitt defineres med 2-3 mm.  Overbitt på mer enn 6 mm, anses som “klart behov” for tannregulering.


Underbitt

Hva er underbitt?
Underbitt defineres når tennene i underkjeven står foran tennene i overkjeven ved sambitt.

I motsetning til overbitt, er underbitt vanskelig å behandle siden veksten av underkjeven ikke kan styres. Her er man nødt til å skyve undertennene frem for å bite skikkelig med sidetennene. Mindre grad av underbitt, kan behandles med vanlig tannregulering. I alvorlig grad av underbitt, må behandlingen ofte kombineres med kjevekirugi. På denne måten forbedrer man ikke bare tennenes stilling, men også pasientens profil (en markert fremtredende hake forminskes) slik at pasientens utseende forbedres vesentlig.


Dypt bitt

Hva er dypt bitt?
Dypt bitt er en tannstillingsfeil hvor tennene i overkjeven dekker for mye av tennene i underkjeven ved sambitt. Det kan føre til at fortennene i begge kjever kan gnage på hverandres tannkjøtt og dermed skape infeksjoner.

Kryssbitt

Hva er kryssbitt?
Kryssbitt er en bittfeil som er viktig å behandle og blir ofte behandlet i ung alder og da ved hjelp av gom.

Kryssbitt oppstår når tannbuens bredde ikke passer til hverandre. I et vanlig tannsett er tannbuen i overkjeven bredere enn tannbuen i underkjeven. Hos mange pasienter med kryssbitt er overkjevens tannbue for smal i forhold til underkjevens tannbue. Årsak kan være en forstyrrelse i samspill av tunge, leppe, muskulatur og andre funksjoner som pusting med nese og munn.

Når enkelte tenner står feil kan underkjeven, ved sambitt, bli tvunget til enten venstre eller høyre. Dette kalles tvangsføring og resulterer i kryssbitt. Det er viktig å behandle en slik tvangsføring fordi det kan oppstå asymetrisk vekst av kjeven.

Vi har mange og effektive behandlingsmetoder for å oppheve en slik bittfeil. Ta kontakt med oss for konsultasjon og anbefaling.


Trangstilling

Hva er trangstilling?
Trangstilling er en vanlig tannstillingsfeil og tennene står “hulter til bulter”. Trangstillingen kan noen ganger være så markert at enkelte blivende tenner ikke får plass i tannbuen, men blir liggende i kjevebenet uten å bryte frem (retinert). Tenner, særlig hjørnetenner i overkjeven, kan bli liggende retinert selv om det ikke er plassmangel. Ved trangstilling har tennene for dårlig plass i munnen. Tennene står uryddig og blir gjerne hindret fra å komme ut.


Agenesi

Hva er agenesi?
I tannsammenheng betyr agenesi at man mangler en eller flere voksne/permanente tenner. Store mellomrom mellom tenner skyldes gjerne agenesi. Tannagenesi behandles med regulering for å fylle mellomrommet eller med tannimplantat.


Saksebitt

Hva er saksebitt?
Ved saksebitt er underkjevens tannbue for smal i forhold til overkjevens tannbue. Dette rettes ofte i ung alder og da ved hjelp av gom.


Åpent bitt

Hva er åpent bitt?
Ved åpent bitt er det manglende kontakt mellom tenner i over- og underkjeven. Dette kan ofte gi utfordringer ved tygging eller når man skal bite over mat. Ved store åpne bitt kan det være nødvendig å kombinere tannregulering med kjevekirurgi. Mange ønsker også rette på et åpent bitt av estetiske grunner.

_______________________________________________________

Moderne tannregulering for barn og voksne i Vestby