Delbetaling etter behov!

Vi strekker oss langt og tilbyr alle månedlig rente- og kostnadsfrie avdrag. Her et eksempel på egenandel på en tradisjonell behandling m/Helfo-refusjon:

 • 15 månedlige avdrag: fra kr 1.320 – kr 2.140
 • 18 månedlige avdrag: fra kr 1.100 – kr 1.783
 • 20 månedlige avdrag: fra kr 990 – kr 1.605

Våre priser inkluderer alt – ingen overraskelser. Det betyr alle besøk i aktiv behandling, akutt, avslutning, foto, røntgen, retainer, nattgom og etterkontroller.

Det er dessverre ikke mulig å gi en eksakt pris før vi har sett på deg (du kan booke en uforpliktende konsultasjon via hjemmesiden vår her eller på telefon 95879797). Din egenandel avhenger av flere faktorer som alvorlighetsgrad, behandlingsmetode, behandlingstid, behandling i en eller begge kjever, og om du har krav på stønad fra Helfo og søskenmoderasjon (det betyr ikke noe om søsken har hatt behandling et annet sted).

Nedenfor er våre priser spesifisert etter behov og behandlingsmetode, regulert for Helfo-stønad. Ikke nøl med å ta kontakt med oss om det er noe du lurer på. Vi hjelper deg gjerne.

Hos oss er du i trygge hender og vi tilbyr:

 • Trygg og effektiv tannregulering med topp moderne utstyr.
 • Offentlig godkjente og stønadsberettigede kjeveortopeder.
 • Lang og bred erfaring for både barn og voksne – også lang erfaring med kirurgi- og leppe-kjeve-ganespalte.
 • Mange fornøyde pasienter (⭐️5/5 stjerner 150+ anmeldelser).
 • Fastpris – alt er inkludert (også akutt, retainer, nattgom og etterkontroller).
 • Full forutsigbarhet – ingen skjulte eller uforutsette kostnader.
 • Rente- og gebyrfrie månedlige avdrag (individuelt tilpasset). Vi strekker oss langt.
 • Vi tilbyr tradisjonell, hvit og “usynlig” tannregulering.
 • Moderne kjeveortopedisk klinikk sentralt i Vestby – 1 times gratis parkering like utenfor. Få minutter fra E6 og Vestby togstasjon.

Pris på konsultasjon

– første besøk hos vår spesialist

Konsultasjon utføres av godkjent spesialist (kjeveortoped). Det er satt av god tid til å se på mulighetene sammen med deg. Kjeveortopeden plasserer deg i riktig stønadsgruppe, og gir deg en fastpris og en realistisk behandlingsplan – helt uforpliktende. Vi tilbyr tilpasset fastpris med rente- og gebyrfrie månedlige avdrag.

Førstegangskonsultasjon
Med henvisning Uten henvisning
Konsultasjon 640 955
OPG-panoramarøntgen 285 580
Sum 925 1 535

Lurer du på hva som skjer på ditt første besøk hos oss? Sjekk her: Behandlingsforløp – Vakkert Smil Tannregulering

Pris på behandling

Vi tilbyr både tradisjonell tannregulering, hvite klosser og “usynlig” tannregulering fra Invisalign.

1. Tradisjonell tannregulering

Oversikten viser din egenandel for en vanlig behandling med tradisjonell tannregulering fordelt på stønadsgrupper/alvorlighetsgrad. Egenandelen blir noe lavere på en enkel/kort behandling og tilsvarende høyere på en lang og komplisert behandling.

Behandling i en kjeveBehandling i to kjever
Dekningsgrad Egenandel Månedlig avdrag
(her over 15 måneder)
Egenandel Månedlig avdrag
(her over 15 måneder)
40 % 22 400 1 493 32 1002 140
60 % 23 000 1 533 27 600 1 840
75 % 22 300 1 487 26 4001 760
90 % 18 700 1 247 21 800 1 453
100 % 16 100 1 073 19 8001 320
0 % (ikke refusjonsberettiget) 32 500 –
39 500  
2 167 –
2 633  
41 000 –
48 000  
2 733 –
3 200  

Oversikten viser at du ved f.eks. 75% støtte fra Helfo (med behandling i begge kjever) betaler kr 1.760 pr måned i 15 måneder. Er du ikke refusjonsberettiget (ikke krav på støtte fra Helfo), må du betale mellom kr 2.733 – kr 3.200 pr måned for tilsvarende behandling. Velger du keramiske klosser (gjennomsiktige/hvite) blir det et tillegg på kr 2.900 pr kjeve.

Prisene over inkluderer alt – ingen overraskelser eller uforutsette kostnader:

 • Alle kontroller/besøk i aktiv behandling
 • Alle akuttbesøk under behandling
 • Eventuelle røntgen og foto underveis
 • Retainer på baksiden av tennene og/eller nattgom ved endt behandling
 • Etterkontroller etter behandling

2. “Usynlig” tannregulering (fra Invisalign)

Fra 1. mars 2022 ble “usyling” tannregulering (skinner) også et refusjonsbasert alternativ. Det betyr at skinner kan gi grunnlag for støtte fra Helfo for barn og unge. Vi tilbyr månedlig gebyr- og rentefri delbetaling.

Vi har for øyeblikket kampanje på “usynlig” tannregulering for refusjonsberettigede pasienter!

Ønsker du dette alternativet, i stedet for tradisjonell regulering, vil et tillegg for moderat til kompleks tannstillingsfeil komme på + kr 12.000 og for mildere tannstillingsfeil + kr 6.000.

Prisen for ikke refusjonsberettigede pasienter er:

 • Lite (mildere tannstillingsfeil) = kr 48.000 / kr 3.200 i 15 måneder
 • Comprehensive (alltid behandling i to kjever) = kr 59.000 / kr 3.933 i 15 måneder

Ovennevnte priser inkluderer alt. Det vil si alle besøk i aktiv behandling, akutt, evt. røntgen og foto underveis, retainer på baksiden av tennene og/eller nattgom ved endt behandling, samt alle etterkontroller. Altså ingen overraskelser eller uforutsette kostnader.

3. Tilleggstjenester

Faktorer som spiller inn i prissettingen:

 • Behandling i en eller begge kjever (om du trenger behandling i bare èn eller begge kjever).
 • Alvorlighetsgrad (hvilken type bitt- og/eller tannstillingsfeil du har).
 • Stønadsberettiget (om du har krav til støtte fra Helfo eller ikke).
 • Behandlingstid (hvor lang behandlingen er).
 • Valg av behandlingsstrategi (tradisjonell på utsiden av tennene – stål eller hvit, eller Invisalign (gjennomsiktige plastskinner).
 • Søskenmoderasjon (om du har søsken som har eller tidligere har hatt stønadsberettiget behandling).

Er problemet alvorlig nok, kan man også få noe støtte som voksen:

 • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi.
 • Leppe-kjeve-ganespalter.
 • Medfødt manglende tannanlegg i front, hvor lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk eller erstattes med broer/ implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling.
 • Spesielle sykdommer gir rett til gratis tannbehandling (NAV/HELFO har en oversikt over slike sykdommer).
 • Traume som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning(er) eller kjeveortopedi alene.
 • Rehabilitering av tannsettet som følge av grav tannkjøtts sykdom (Perio). Tenner som er rammet av grav tannkjøtts sykdom vandrer.

Refusjonsordningen fra Helfo

Tannregulering for barn og unge dekkes bare delvis i Norge av Helfo. Det betyr at du må betale en egenandel. Det er utviklet et gradert refusjonssystem i folketrygden i Norge somt betyr at de som har størst behov får mest refusjon, mens de med mindre behandlingsbehov får mindre. Helsedepartementet har satt klare retningslinjer for hvilke bittavvik som gir rett til refusjon, og de forskjellige stønadsgruppene er forklart nedenfor.

For å motta støtte fra Helfo må behandlingen utføres av en godkjent kjeveortoped og være påbegynt innen utgangen av det året man fyller 20 år . Det er bare offentlig godkjente kjeveortopeder som er stønadsberettiget. Støtten utbetales direkte til kjeveortopeden, slik at du kun må betale egenandel. En kjeveortoped er for øvrig en utdannet tannlege som har en spesialisering (3 års tilleggsutdannelse) i å korrigere bittfeil.

Folketrygden yter fra 40-100 prosent refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov. 100 prosent er sjeldent og gjelder kun store bittfeil som krever kjeveoperasjon i tillegg til tannregulering, leppe-kjeve-ganespalter eller pasienter med sjelden medisinsk tilstand (SMT). Se tabellen nedenfor.

Det er kjeveortopeden som vurderer om du/barnet har rett på stønad fra folketrygden. Det er tydelig beskrevet i regelverket hva klart, stort og svært stort behov defineres som. Noen pasienter vil også falle inn under kategori “ingen refusjon”. Dette er pasienter som anses å ha et avvik av lettere estetisk art. Behandling kan selvsagt utføres, men må da betales i sin helhet uten støtte/refusjon.

Refusjon av offentlig takst (**)
Første barn Neste barn (*)
 Klart behov 40% 60%
 Stort behov 75% 90%
 Svært stort behov 100% (***)

* Familier med flere enn ett barn som har behov for behandling får utvidet stønad. Den utvidede stønaden gjelder fra det neste barnet (med behov for tannregulering).

** Prissystemet er komplisert da refusjoner følger priser fastsatt av Helse og Omsorgsdepartmentet (HOD). Disse takstene følger ikke den generelle prisstigningen i samfunnet. Det er derfor vanlig med et prosentvis påslag på hver takst gitt av HOD. Vi vil av den grunn opplyse om at støtte/refusjon kun gjelder refusjon av trygdetakster, og ikke refusjon på det prosentvise påslaget.

*** Det ytes ingen søskenmoderasjon til neste barn, dersom første barn fikk 100% av offentlig takst fra Folketrygden.

Mer informasjon om refusjon:

Helfo

_______________________________________________________

Moderne tannregulering for barn og voksne i Vestby