Vi tilbyr alle tilpasset fastpris

– m/månedlig rente- og gebyrfrie avdrag

En behandling med tradisjonell tannregulering koster mellom kr 800 – kr 2.600 pr måned. Det er dessverre ikke mulig å gi en eksakt pris før vi har sett på deg (du kan booke konsultasjon via hjemmesiden vår her eller på telefon). Kostnaden avhenger av flere faktorer som alvorlighetsgrad, behandlingsmetode, behandlingstid, behandling i en eller begge kjever, og om du har krav på stønad fra Helfo og søskenmoderasjon (det betyr ikke noe om søsken har hatt behandling et annet sted).

Nedenfor finner du våre priser spesifisert etter behov og behandlingsmetode, regulert for Helfo-stønad. Ikke nøl med å ta kontakt med oss om det er noe du lurer på. Vi hjelper deg gjerne.

Hos oss er du i trygge hender og vi tilbyr:

 • Trygg og effektiv tannregulering med topp moderne utstyr
 • Offentlig godkjente og stønadsberettigede kjeveortopeder
 • Lang og bred erfaring for både barn og voksne – også lang erfaring med kirurgi- og leppe-kjeve-ganespalte
 • Mange fornøyde pasienter (⭐️5/5 stjerner 140+ anmeldelser)
 • Fastpris – alt er inkludert (også akutt og etterkontroller)
 • Rente- og gebyrfrie månedlige avdrag (individuelt tilpasset)
 • Både tradisjonell og “usynlig” tannregulering
 • Moderne kjeveortopedisk klinikk sentralt i Vestby med 1 times gratis parkering like utenfor

Pris på konsultasjon

– første besøk hos vår spesialist

Konsultasjon utføres av godkjent spesialist (kjeveortoped). Det er satt av god tid til å se på mulighetene sammen med deg. Kjeveortopeden plasserer deg i riktig stønadsgruppe, og gir deg en fastpris og en realistisk behandlingsplan – helt uforpliktende. Vi tilbyr tilpasset fastpris med rente- og gebyrfrie månedlige avdrag.

Førstegangskonsultasjon
Med henvisning Uten henvisning
Konsultasjon 640 955
OPG-panoramarøntgen 285 580
Sum 925 1 535

Lurer du på hva som skjer på ditt første besøk hos oss? Sjekk her: Behandlingsforløp – Vakkert Smil Tannregulering

Pris på behandling

Vi tilbyr både tradisjonell tannregulering og “usynlig” tannregulering fra Invisalign.

1. Tradisjonell tannregulering

Oversikten viser hva du må betale i egenandel for en vanlig behandling med tradisjonell tannregulering fordelt på stønadsgrupper/alvorlighetsgrad. Egenandelen blir noe lavere på en enkel/kortere behandling < 1år.

Behandling i en kjeveBehandling i to kjever
Dekningsgrad Egenandel Månedlig avdrag
(her over 18 måneder)
Egenandel Månedlig avdrag
(her over 18 måneder)
40 % 24 900 1 383 31 1001 728
60 % 22 500 1 250 26 600 1 478
75 % 21 800 1 211 25 4001 411
90 % 18 200 1 011 20 800 1 156
100 % 15 600 866 18 6001 033
0 % (ikke refusjonsberettiget) 32 000 –
39 000  
1 778 –
2 167  
40 000 –
47 000  
2 222 –
2 611  

Oversikten viser at du ved f.eks. 75% støtte fra Helfo (med behandling i begge kjever) betaler kr 1.411 pr måned i 18 måneder. Er du ikke refusjonsberettiget (ikke krav på støtte fra Helfo), må du betale mellom kr 2.222 – kr 2.611 pr måned for tilsvarende behandling.
Prisene over inkluderer alle besøk i aktiv behandling, akutt, eventuell røntgen og foto underveis, retainer på baksiden av tennene og/eller nattgom ved endt behandling, samt alle etterkontroller. Altså ingen overraskelser eller uforutsette kostnader!
Velger du keramiske klosser (gjennomsiktige/hvite) blir det et tillegg på kr 2.900 pr kjeve.

2. “Usynlig” tannregulering (Invisalign)

Oversikten viser hva du må betale i egenandel for en aktiv behandling med gjennomsiktige skinner fra Invisalign – fordelt på stønadsgrupper/alvorlighetsgrad. Fra 1. mars 2022 ble skinner også et refusjonsbasert alternativ. Det betyr at skinner kan gi grunnlag for støtte fra Helfo for barn og unge. Vi tilbyr månedlig gebyr- og rentefri delbetaling.

Ovennevnte priser inkluderer alt. Det vil si alle besøk i aktiv behandling, akutt, evt. røntgen og foto underveis, retainer på baksiden av tennene og/eller nattgom ved endt behandling, samt alle etterkontroller. Altså ingen overraskelser eller uforutsette kostnader.

3. Tilleggstjenester

Faktorer som spiller inn i prissettingen:

 • Behandling i en eller begge kjever (om du trenger behandling i bare èn eller begge kjever).
 • Alvorlighetsgrad (hvilken type bitt- og/eller tannstillingsfeil du har).
 • Stønadsberettiget (om du har krav til støtte fra Helfo eller ikke).
 • Behandlingstid (hvor lang behandlingen er).
 • Valg av behandlingsstrategi (tradisjonell på utsiden av tennene – stål eller hvit, eller Invisalign (gjennomsiktige plastskinner).
 • Søskenmoderasjon (om du har søsken som har eller tidligere har hatt stønadsberettiget behandling).

Er problemet alvorlig nok, kan man også få noe støtte som voksen:

 • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi.
 • Leppe-kjeve-ganespalter.
 • Medfødt manglende tannanlegg i front, hvor lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk eller erstattes med broer/ implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling.
 • Spesielle sykdommer gir rett til gratis tannbehandling (NAV/HELFO har en oversikt over slike sykdommer).
 • Traume som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning(er) eller kjeveortopedi alene.
 • Rehabilitering av tannsettet som følge av grav tannkjøtts sykdom (Perio). Tenner som er rammet av grav tannkjøtts sykdom vandrer.

Refusjonsordningen fra Helfo

Tannregulering for barn og unge dekkes bare delvis i Norge av Helfo. Det betyr at du må betale en egenandel. Det er utviklet et gradert refusjonssystem i folketrygden i Norge somt betyr at de som har størst behov får mest refusjon, mens de med mindre behandlingsbehov får mindre. Helsedepartementet har satt klare retningslinjer for hvilke bittavvik som gir rett til refusjon, og de forskjellige stønadsgruppene er forklart nedenfor.

For å motta støtte fra Helfo må behandlingen utføres av en godkjent kjeveortoped og være påbegynt innen utgangen av det året man fyller 20 år . Det er bare offentlig godkjente kjeveortopeder som er stønadsberettiget. Støtten utbetales direkte til kjeveortopeden, slik at du kun må betale egenandel. En kjeveortoped er for øvrig en utdannet tannlege som har en spesialisering (3 års tilleggsutdannelse) i å korrigere bittfeil.

Folketrygden yter fra 40-100 prosent refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov. 100 prosent er sjeldent og gjelder kun store bittfeil som krever kjeveoperasjon i tillegg til tannregulering, leppe-kjeve-ganespalter eller pasienter med sjelden medisinsk tilstand (SMT). Se tabellen nedenfor.

Det er kjeveortopeden som vurderer om du/barnet har rett på stønad fra folketrygden. Det er tydelig beskrevet i regelverket hva klart, stort og svært stort behov defineres som. Noen pasienter vil også falle inn under kategori “ingen refusjon”. Dette er pasienter som anses å ha et avvik av lettere estetisk art. Behandling kan selvsagt utføres, men må da betales i sin helhet uten støtte/refusjon.

Refusjon av offentlig takst (**)
Første barn Neste barn (*)
 Klart behov 40% 60%
 Stort behov 75% 90%
 Svært stort behov 100% (***)

* Familier med flere enn ett barn som har behov for behandling får utvidet stønad. Den utvidede stønaden gjelder fra det neste barnet (med behov for tannregulering).

** Prissystemet er komplisert da refusjoner følger priser fastsatt av Helse og Omsorgsdepartmentet (HOD). Disse takstene følger ikke den generelle prisstigningen i samfunnet. Det er derfor vanlig med et prosentvis påslag på hver takst gitt av HOD. Vi vil av den grunn opplyse om at støtte/refusjon kun gjelder refusjon av trygdetakster, og ikke refusjon på det prosentvise påslaget.

*** Det ytes ingen søskenmoderasjon til neste barn, dersom første barn fikk 100% av offentlig takst fra Folketrygden.

Mer informasjon om refusjon:

Helfo

_______________________________________________________

Moderne tannregulering for barn og voksne i Vestby